تبلیغات

فکر برتر

 

 1- چگونه سرپرست موثری باشیم:
الف: ارتباطات
برقراری ارتباط به سبك تحلیل گرانه ارتباط گران تحلیل گر ارتباطات خود را براساس وظایف
بنا می نهند درجه بلندی صد ا نرم تا متوسط سرعت آن نیز آرام تا متوسط است هر نكته را تنها یكبار بیان می كنند تا به این طریق زمان بیشتری جهت وظیفه و ماموریت خود بدست آورند تن صدای آنها جدی است و انتخاب زبان آنها فنی می باشد. آنها از تقدم اطلاعات در هنگام صحبت استفاده می كنند و سپس به توضیح آن می پر ازند در رابطه فاصله باید گفت كه فاصله را ترجیج می دهند. مثال: شخصی بعلت خرابی ماشین دیر در سر كار خود حاضر شده، اولاً چگونگی توجیج دیر آمدن شخص چطور باشد ابتدا نكات اصلی بیان شود بعد توضیح آن داده شود یا خیر، دوم برخورد مسئول چگونه باید باشد مسئول باید تن صدای جدی داشته وظایف او را به او گوش زد كند و كارهائی كه باید به آن محول شود را به او ارائه كند.
ب – دومین نوع ارتباط، ارتباط كنترل گران است این افراد با تن های صدای متفاوت با شرایط متفاوت برخورد دارند این افراد طبق شر ایط تن صدای متوسط تا بلند دارند و زمانی كه ارتباط برقرار شد فاصله را كم می كنند و نوع ارتباط را تضمین می كنند. مثال: شخص دیر بر سر كار
می آید، كنترل گر می گوید چرا اینقدر دیر، او با مهارت می گوید ماشینم خراب بود و غیره . و بعد او می گوید مثال فوتبال دیشب چطور بود و خود را نزدیك
می كند، ولی كنترل گر برای این كه بتواند كار خود را درست انجام دهد می گوید خوب بود ولی باز با صدای جدی می گوید واحد حسابداری با شما كار دارد و غیره باز كنترل را در دست خود
می گیرد. پس موثر بودن این كار را می رساند ولی یك راه حل ممكن و كافی نیست این مسئولیت سرپرست است كه اقدام باتطبیق خویش باطرف مقابل است و منطقی نیست كه از شخصی كه آموزش یا آشنائی در مورد موضوع بیان یا ارتباط را ندارد انتظار داشته باشیم كه خود را با او تطبیق دهد. برای آن راه حلهائی وجود دارد.
برقراری ارتباط 1- از كلماتی استفاده كنید كه هر روز استفاده می كنید. 2- هر گاه امكان دارد مخاطب خود را به اسم صدا كنید باعث ایجاد ارتباط سریع می گردد و اطمینان را بالا می برد 3- تا جای ممكن از بكاگیری زبان فنی
( همان شرح وظایف ) خوداری فرمائید مگر مجبور باشید ولی باید تشریح كرده و توضیح دهید و مثالهای مختلف برای آن بیاورید. 4- از بكارگیری زمان مجهول خوداری فرمائید مانند، شاید، ممكن است احتمالاً و غیره چون توهم بوجود می آورد كه شما اطمینان كافی ندارید پس از اعتبار شما كاسته خواهد شد
5- از زبان مثبت استفاده كنید مانند پیشنهاد می كنم، شاید بخواهید بدانید و من تائید
می كنم6- از بكارگیری زبان عامرانه و زبان تحكم آمیز خوداری كنید مانند شما باید، شما مجبورید و شما باید كه می توانید باعث ایجاد ارتباط معكوس گردد.
ج- گوش دادن نوعی ارتباط است. مستمع خود در حین گوش دادن قضاوت نكرده و خونسرد و خودار می باشد و حرف شما را قطع نكرده و حركات چشمی و بدنی و كلمات آهان، بله می فهمم و غیره به شخص نشان می دهد حرف شما را می فهمند زبان ساده تر و بررسی مساله مورد نظر این دو مهارت تسریعی گویند، برای این كه بتوان فهمید كه حرف را گوش داده و فهمیده اند حتماً سوال هم می كنند.
د- باز خورد، به معنی مشاركت صحیم كردن نظر ات ایده ها باید بگونه ای بیان شود كه براحتی فهمید و مورد قبول دیگران
قرار گیرد.

نوشته شده در دوشنبه 26 مهر 1389 ساعت 10:07 ق.ظ توسط سورنا عباسی نظرات |


Design By : Pichak