تبلیغات

فکر برتر

درست همانجایی که هستید وبا امکاناتی که دارید ، کاری را که می توانید انجام دهید.این کلید موفقیت است .

عادات موفقیت :

شکل گیری عادات خو ب دشوار اما زندگی با آن عادات آسان است . شکل گیری عادات غلط آسان وزندگی با آنها دشوار است .

تعلل نه تنها دزد زمان بلکه دزد زندگی نیز هست .

بر لحظه حال وموقعیت فعلی خود متمرکز شوید . منتظرنمانید تا کارها ((درست )) شوند . این شما هستیدکه باید کارها را درست کنید . باگذاشتن دل وجان بر هرکاری که درهر دقیقه انجام می دهید ، درهای فرصت که حال برایتان غیر قابل رویت است به رویتان باز می شوند .


عادت کنید که سریع حرکت کنید افراد موفق درهر زمینه ای  احساس ضررورت می کنند .

مزیت شگفت انگیز عادت به حرکت سریع این است که هر چقدر سریع حرکت کنید به همان اندازه نتیجه بهتری خواهید گرفت. دلیل آن این است که هر چقدر سریعتر حرکت کنید تجربه بیشتری کسب خواهید کرد . هر چقدر سریع تر پیش بروید چیزهای زیادی یاد خواهید گرفت وصاحب صلاحیت بیشتری خواهید شد . هر چقدر سریعتر حرکت کنید شور و شوق وانرژی  بیشتری  خواهید داشت .

افراد موفق آنهایی هستندکه عاداتی دارند که منجر به موفقیت می شوند .
یکی از عادات موفقیت زود بیدار شدن است . افراد موفق صبح ها کمی زودتر از خواب بیدار می شوند کمی مطالعه می کنند وبرنامه روزانه اشان را برروی  کاغذ یاداشت می کنندو قبل از مردم عادی از منزل خارج می شوند .

نوشته شده در دوشنبه 26 مهر 1389 ساعت 10:09 ق.ظ توسط سورنا عباسی نظرات |


Design By : Pichak